Chính sách bảo hành

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

A. Điều khoản chung

Trường hợp được bảo hành

– Sản phẩm trong thời gian được bảo hành. (Thời gian bảo hành bắt đầu từ ngày khách hàng nhận hàng, tùy từng nhóm mặt hàng sẽ có thời gian bảo hành khác nhau)

– Có phiếu bảo hành của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối

– Có hóa đơn mua hàng tại CIDV Quốc Việt

– Những hư hỏng được xác nhận là lỗi của nhà sản xuất

Trường hợp không được bảo hành

– Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành

– Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa máy móc

– Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng và lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất

– Các hư hỏng, hao mòn tự nhiên phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm

– Sản phẩm bị hư hỏng do sử dụng không đúng hướng dẫn

– Sản phẩm bị hư hỏng do các tác động cơ học làm rơi, vỡ, va đập, …