THỦ TỤC VẬN CHUYỂN

Khách hàng liên hệ trực tiếp với Trung tâm bảo hành của Hãng hoặc thông qua Trung chăm sóc khách hàng của CIDV Quốc Việt.

Sau khi có Giấy xác nhận tình trạng với nội dung hàng hóa hư hỏng do lỗi kỹ thuật nhà sản xuất, việc đổi hàng sẽ được thực hiện theo đúng quy định của CIDV Quốc Việt, nhà sản xuất hoặc Trung tâm bảo hành được ủy quyền của nhà sản xuất.