CIDV Quốc Việt ra đời với sứ mệnh “Mang đến những sản phẩm giá trị, để lan toả giá trị”. Giá trị tại CIDV Quốc Việt được định nghĩa cụ thể là:

Với sản phẩm: Sản phẩm giá trị là sản phẩm làm thoả mãn khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng, trên cơ sở phản hồi trung thực của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm của Công Ty. Khách hàng là số 1: Đặt quyền lợi, lợi ích của khách hàng lên hàng đầu khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên cơ sở phải có giá trị thực sự đối với nhu cầu của Khách Hàng, chứ không chỉ là bán thứ khách hàng muốn mua mà xét thấy không phù hợp.

Triết Lý Và Mục Tiêu Của CIDV Quốc Việt

CIDV Quốc Việt đặt ra một hệ thống giá trị chuẩn mực cho con người và sản phẩm, góp phần cho sự phát triển của xã hội

Môi Trường Và Giá Trị Tại CIDV Quốc Việt

CIDV Quốc Việt tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, mang lại nhiều giá trị cho nhân viên