Công ty TNHH FAMI

Vận chuyển và lắp đặt máy tại LUFA

Vận chuyển máy tại LUFA

Lắp đặt máy CNC

Lắp đặt máy tại Công ty TNHH FAMI

Kiểm tra và lắp đặt máy tại Lufa

Kiểm tra và lắp đặt máy tại LUFA